Kosten

Kosten uitvaart niet-leden

De uitvaart (inclusief kosten aangifte, uitvaartverzorgster, verzorging overledene, kist, dragers, auto’s, advertentie, kaarten, koffietafel) kost gemiddeld tussen de € 3000,- en € 6000,-
*De kosten van de gemeentelijke begraafplaats zijn niet meegenomen in de  kosten van de uitvaart.

Extra kosten voor een crematie: ± € 4000,-

*Kosten van de gemeentelijke begraafplaats: ± € 5500,- (huur graf + onderhoud, voor de duur van 20 jaar, dit is inclusief het begraafrecht voor personen van 12 jaar en ouder).

*Huur urnen-nis voor 20 jaar: ± € 5500,- (huur graf + onderhoud, voor de duur van 20 jaar)

Op basis van bovengenoemde gegevens kunt u een  inschatting maken wat een uitvaart kost.
Niet-leden betalen een verenigingstoeslag van € 250,-

Een grafmonument is niet meegerekend en want deze kosten verschillen per monument en leverancier.

Kosten uitvaart Leden

Zie boven, maar met de volgende kortingen:

Algemene kosten: € 295,- *
Geen verenigingstoeslag: € 250,-
Totale korting: € 545,-

* geldt niet voor steunleden.

Daarnaast zijn het gebruik van de baar en geluidsapparatuur gratis voor leden.

Bij intrede boven de leeftijd van 30 jaar betaalt u een instapsom, gelijk aan uw leeftijd minus 30 jaar, vermenigvuldigd met de jaarcontributie. Per jaar betaalt u vervolgens € 5,- contributie per persoon.
(Voorbeeld: u bent 40 jaar. U betaalt 10 x € 5,- = instapsom +  € 5,- jaarcontributie).

Steunleden (personen boven de 50 jaar) betalen bij het lidmaatschap geen instapsom, maar wel de contributie. Zij komen in aanmerking voor de korting op de exploitatiekosten.

De vereniging biedt u ook de mogelijkheid voor een aanvullende verzekering. Wij hebben hiertoe een overeenkomst afgesloten met LIFETRI, Postbus 1020, 1200 BA in Hilversum. (v/h NUVEMA te Baarn)
Voor meer informatie kunt u bellen naar 035 – 5480808.                                    Mail: info@lifetri             www.lifetri.nl